Styremedlemmer

VÅR OPPGAVE ER Å HJELPE DEG

Leder : Tine Lunde

Tine er klubbens mangeårige leder og en sann ildssjel. Tine kan kontaktes på følgende måte:

Epost: tinelunde@gmail.com

Telefon: 47 82 59 80

Nestleder : Svenn Larsen


Svenn Larsen har mange år som oppdretter av schæferhund bak seg og har hatt mange tillitsverv i avdelingen..En av ildsjelene i avd.Hallingdal gjennon alle år og brenner for utstilling.

Epost : seri-la@online.no

Telefon : 41 02 89 15

Sekretær : Camilla Nielsen


Camilla er avdelingens sekretær.Hun har mange års erfaring med hund og sterkt engasjert i IPO og lydighet.

Epost vicsebmik@gmail.com

Telefon 93 67 05 12

Kasserer : Inger Th.Sundbye


Inger er vår kasserer gjennom mange år. En av de som har vært lengst i avdelingen og meget engasjert i både redningshund og utstilling. 

Kasserer/økonomiansvarlig er en av flere styremedlemmer, og står sammen med resten av styret ansvarlig for driften av vdelingen mellom årsmøtene. Oppgaven som kasserer innebærer å sørge for at avdelingen har en sunn og god økonomi i henhold til budsjett og arbeidsprogram. Oppgaven innebærer at kasserer og leder må samarbeide om noen av de praktiske gjøremålene. 

Epost ithsundb@gmail.com 

Telefon 97 17 87 05


Stryremedlem : Lars Lunde

Brukshundansvarlig

Lars er klubbens eminente brukshundsansvarlige. Oppgavene inkluderer ansvar for IPO Skoger gruppen samt koordinering av klubbens brukshund aktiviteter. Mange års erfaring innen oppdrett og utstilling.

Epost lundegaarden.lars@gmail.com

Telefon 41 48 50 33

 

styremedlem : Espen Arntsen

Rik Ansvarlig 

Espen har erfaring fra utstilling og Ipo trening.Aktiv i skoger gruppa.Espen er også avd Rik ansvarlig 

Epost  Esarntse@gmail.com

Telefon 95 87 63 25