Om oss

Avdeling Hallingdal

Norsk Schæferhundklub er fordelt med 29 avdelinger på landsbasis med den hensikt at fles tmulig skal få mulighet og anledning til å delta i et godt og aktivt hundemiljø. Klubben ledes i det daglige av et hovedstyre bestående av valgte tillitsmenn. Avdelingene ledes av et avdelingsstyre med underordnede «fagutvalg» for å sikre et bredest mulig tilbud til den enkelte medlem. I de ulike avdelingene er det utstrakt aktivitet for utdanning og bruk av hund og herunder særskilt schæferhunden. Klubben med sine totalt ca 3000 medlemmer på landsbasis representerer Norges største raseklubb tilknyttet Norsk Kennel Klub. Schæferhundklubben arbeider aktivt for å ivareta vår rases egenskaper som en av verdens mest anvendbare rasehunder, noe også vårt brede spekter av aktiviteter reflekterer. Formålsparagrafen som definerer utdanning og bruk av rasen, klubbens driftsgrunnlag, rasestandard og regler for avl/oppdrett er derfor sentrale deler av vårt regelverk. 

Formålsparagrafen: (Vårt lovverks § 4)

«Klubben har ikke noe ervervsmessig formål, men har som hovedoppgave å overvåke avl, oppdrett og utdannelse av Schäferhunden. Gjennom dette søker klubben å fremme Schäferhundens anvendelse som brukshund, slik at den kan brukes i samfunnets tjeneste i ettersøkninger og annet humanitært arbeide. Dette viser kort de hovedmålsettinger klubben har, samtidig som de gir hovedretningslinjene for alle våre medlemmer. Det er rundt disse prinsippene vi sier at alt vårt arbeide skal sentreres. Det er vår filosofi at de grunnpilarene som kan ledes ut av disse linjene gir de beste forhold for schäferhunden, fellesskapet og det enkelte medlem. Ved siden av formålsparagrafen vil du finne at "Rasestandarden" ( fast beskrivelse av rasens bygningsmessige og mentale ideal ) er to av de viktigste rettesnorene i klubben. Du vil derfor også se at hele vårt system er utformet på en slik måte at Formålsparagraf og Rasestandard er utspringet for all vår aktivitet[1].»

Hver avdeling avholder prøver og konkurranser med jevne mellomrom. Det avholdes også medlemsmøter, temakvelder og helgekurs som har som mål å bistå den enkelte hundeeier til et bedre hundehold. Vårt hovedmål er at vårt klubbmiljø i den lokale avdeling skal være så godt at enhver ny-bakt hundeeier skal føle seg velkommen. Samtidig er det viktig at det hundefaglige i alle avdelinger har så høy kvalitet at også eliten innenfor hundearbeidet finner utfordring i vår klubb

Som nytt medlem vil du få tilsendt noe informasjon, vårt tidsskrift som utkommer 6 ganger pr. år og vårt lovverk som gir deg en informasjon om hvordan vår klubb skal drives, hvordan avlsarbeidet skal foregå og liknende. Her vil du, som tidligere nevnt, finne Formålsparagrafen ( § 4 ) som et sentralt punkt. Som medlem har du plikt til å følge lovverket, til rasens, klubbens og eget beste. Det forventes også at du, som vårt medlem underordner deg det regelverk som til enhver tid bestemmes av NKK.


[1] https://www.norskschaeferhund.com/om-oss

Rasens utvikling

Schæferhunden er en respektert og beundret rase i hele verden på bakgrunn av rasens egenskaper som allsidig, intelligent og lojal. Den har eksistert som en etablert rase for en relativt kort tidsperiode sammenlignet med mange andre raser. Tidligere var gjeterhunder fra Tyskland sammensatt av flere typer for å gjøre dem velegnet til ulike miljø. Pelsen lengde, tekstur, farge og kroppssammensetning varierte men alle disse typene innehadde egenskaper som tøffhet, intelligens, mental stabilitet og evne til å utføre spesialisert arbeide. Gradvis endret avlen seg i takt med økte muligheter for transport og kommunikasjon. Tanken var å utvikle en hund som kunne jobbe like godt uavhengig av miljø og utfordringer.

I 1889 startet Kaptein Mac Von Stephanitz arbeidet med å standardisere avlsarbeidet med rasen. Alt startet ved et hundeshow lokalisert til Karsruhe i vest Tyskland. Hunden som ble presentert hadde primale trekk, kraftig og hadde egenskaper som utholdenhet, metal styrke og intelligens. Von Stephanitz grunnla Verein für Deutsche Sch·ferhunde, SV (German Shepherd Dog Club), og ble med dette klubbens første president. På kun kort tid ble en standard for rasen utviklet basert på mental stabilitet og brukspotenisal. Kapteinens berømte motto var «Utility and intelligence». Stephanitz fokuserte på de egenskapene som gjorde Schæferhunden velegnet som arbeidshund.

Ettersom Tyskland ble mer industrialisert innså Stephanitz at utviklingen kunne medføre en lavere kvalitet på avlsarbeidet enn det som var ønskelig. I den forbindelse ble et særskilt program utviklet i samarbeid med politiet og hundeklubbene. Han overtalte også myndighetene til å anvende rasen i ulike deler av statens tjeneste. Denne innsatsen ledet frem mot utviklingen av Schutzhund programmet.

SV begynte etterhvert å legge mer og mer vekt på grader av opplæring. På midten av sekstitallet ble det etablert et minimum med Schutzhund 1 grad, og kjent AD status og en utholdenhetsprøve. Temperament og mot testene ble mer krevende, og SV har tvunget oppdretterne å konsentrere seg om problemområder som for eksempel manglende tenner og andre egenskaper etc. Schutzhund 3 har etterhvert blitt obligatorisk for hunder som skal tildeles V.

I Norge er kravet i dag kjent HD/AD status, BH/FP (Ferdselsprøve), minimum en 1 plass på utstilling, Avlsgodkjenning samt en bruksmerittering (FH, IPO 1 - 3, SL 1 - 3, MVD (Tjenestehund) 

Norsk Schæferhundklubb avdeling Hallingdal har også  tilhold ved Skoger fotballbane (se kart)